Pružanje Usluga
Pružanje Usluga

Pružanje Usluga

Pravne Obavijesti

business proposals

OBRADA TRANSAKCIJA

Trgovac priznaje i prihvaća da će AllSecure moći pružiti Trgovcu usluge i funkcionalnost softvera samo ako Trgovac:
 • pravilno prikuplja i dostavlja AllSecure-u podatke o transakciji u traženom obliku i;
 • koristi softver za integraciju Trgovčeve web stranice s AllSecure poslužiteljem; i
 • ne mijenja, modificira, prevede, prilagodi, dekompilira, rastavlja ili obrće inženjerski softver ili sučelje na način koji bi utjecao ili na bilo koji način narušio funkcionalnost softvera.
Trgovac priznaje i prihvaća da je skupljanje i točnost bilo kojih podataka o transakciji koje se dostavljaju AllSecure-u isključiva odgovornost Trgovca i da AllSecure djeluje isključivo u ime Trgovca u traženju autorizacije od odgovarajućeg akceptanta platnih kartica koje Trgovac koristi.

ISPLATA NAKNADE TRGOVCU

AllSecure neće biti odgovoran za isplatu naknade Trgovcu, već će se obaviti sukladno uvjetima Ugovora o trgovcu s Akceptantom.

POVRATI NOVCA

Sve povrate novca će obraditi Trgovac. U slučaju da Trgovac nije u mogućnosti obraditi vlastite povrate novca i želi da AllSecure obavi povrate novca u ime Trgovca, AllSecure će naplatiti naknadu sukladno navedenom u Prilogu A.

STORNIRANJA TRANSAKCIJA

AllSecure neće biti odgovoran za storniranje transakcija. Trgovac se slaže i prihvaća da će se Trgovac izravno nositi s bilo kojim storniranjima transakcija s Akceptantom.

ZLOUPOTREBA USLUGA

AllSecure zadržava pravo suspendiranja ili prekida prava Trgovca na pristup uslugama ako Trgovac krši bilo koju odredbu ovog Ugovora, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pružanje lažnih informacija AllSecure-u ili bilo koju drugu zloupotrebu usluga.

SUSPENZIJA USLUGA

Povremeno, usluge u cijelosti ili djelomično mogu biti zatvorene zbog rutinskog popravka ili održavanja. Bez obzira na prekide usluga, AllSecure će pružiti obavijest koliko god je razumno moguće u okolnostima i nastojati izvršiti takve radove tijekom planiranih razdoblja održavanja, o čemu će Trgovac biti obaviješten.

LICENCA ZA SOFTVER (PRIMJENJIVO NA API-je)

AllSecure ovime dodjeljuje Trgovcu neisključivu neprenosivu licencu za uporabu softvera za vrijeme trajanja ovog Ugovora na uvjetima navedenim u ovom članku. Licenca dodijeljena na temelju ove odredbe smatra se uključujući sav softver koji AllSecure povremeno dostavlja Trgovcu. Ovaj članak 10 ne dovodi u pitanje pravo AllSecure-a da naplati Trgovcu isporuku bilo kojeg prilagođenog softvera. Dodijeljena licenca i prava Trgovca za uporabu softvera podložni su sljedećim ograničenjima:
 • Softver će koristiti samo Trgovac u svrhe ovog Ugovora i u vezi s Trgovčevom web stranicom;
 • Trgovac neće dodjeljivati, podlicencirati, naplaćivati ili na bilo koji drugi način raspolagati ili dodijeliti prava na dodijeljenu licencu ili softver i neće pokušavati to učiniti bez prethodnog pisanog odobrenja AllSecure-a;
 • Trgovac neće pokušavati utvrditi ili nabrojati izvorne programe ili izvorni kod koji se odnose na softver;
 • Trgovac neće dekompilirati ili prevesti softver u bilo koji drugi računalni jezik ili pokušati to učiniti;
 • Trgovac se obvezuje da neće, bez prethodnog pisanog odobrenja AllSecure-a, koristiti softver u bilo koju poslovnu svrhu koja nije odobrena ili prihvatljiva za AllSecure.
Trgovac neće modificirati, mijenjati ili na bilo koji način ometati softver ili spajati softver s drugim podacima, programima ili sustavima, osim što će Trgovcu biti dopušteno napraviti promjene konfiguracije. AllSecure zadržava pravo napraviti bilo kakve poboljšanja, zamjene ili izmjene u specifikaciji bilo kojeg elementa ili dijela softvera. Ako se neovlašteno koristi softver ili bilo koji njegov dio, a takva upotreba je rezultat postupka ili propusta Trgovca, tada, bez prejudiciranja prava i sredstava AllSecure-a:
 • Trgovac će odmah biti odgovoran za plaćanje AllSecure-u iznosa jednakog naknadama koje bi AllSecure naplatio da je autorizirao dodjelu licence za tu neovlaštenu upotrebu na početku razdoblja takve neovlaštene upotrebe, zajedno s kamatama po stopi navedenoj u Ugovoru na dan takve neovlaštene upotrebe do dana plaćanja;
 • AllSecure će imati pravo odmah raskinuti ovaj Ugovor.
AllSecure jamči da:
 • ima ovlasti dodijeliti licencu sukladno ovom članku; i
 • ima prava i interese u softveru koje posjeduje i pravo dodijeliti podlicence u vezi s dijelovima softvera koje ne posjeduje.

RAZRIJEŠAVANJE POTEŠKOĆA

U slučaju da kvar, greška ili oštećenje usluga uzrokuje prekid usluga, postupak će se provesti sukladno trenutnim razinama usluga (Prilog B). Ako AllSecure utvrdi svojom razumnim mišljenjem da je prekid usluga rezultat:
 • nemara, čina, propusta ili pogreške Trgovca;
 • kršenja ovog Ugovora od strane Trgovca;
 • kvara ili neuspjeha bilo kojeg softvera, hardvera ili mrežne opreme kojom upravlja ili kojom raspolaže Trgovac, a koji nije od AllSecure-a;
 • postupka Treće strane u odgovoru na čin ili propust Trgovca ili bilo koje osobe kojoj Trgovac omogućava pristup uslugama;
 • nepružanja usluga od strane Treće strane; i/ili
 • pogreške zbog komunikacijskih protokola;
tada AllSecure može unaprijed od Trgovca naplatiti sve razumne troškove koje je pretrpio ili u njegovo ime u vezi s otklanjanjem takvog prekida usluga.

Sigurno online plaćanje?

Omogućavamo trgovcima da na svom sajtu i mobilnoj aplikaciji prihvate plaćanja od kupaca iz Hrvatske i inozemstva.
Allsecure

Osnovan 2001, AllSecure je postao globalni pružatelj usluga elektroničkog plaćanja, s rastućom mrežom korisnika diljem Europe. U suradnji s vodećim regionalnim i europskim bankama pružamo usluge obrade plaćanja putem najsuvremenijeg Payment Gatewaya na tržištu, certificiranog kao PCI level 1. Osim toga, pružamo razne prateće usluge podrške i savjetovanja, kao i najmodernija rješenja za sprječavanje rizika tijekom plaćanja.

Kontakt info
Secured By
pcidss
visasecure
mcidcheck
amexsafekey
dinersprotectbuy
Metodi Plaćanja
VISA
mastercard
maestro
dinersclub